No Show tarief

Afspraken dienen uiterlijk één werkdag van tevoren te worden afgezegd. (uitgezonderd de maandag)

Als iemand zonder tegenbericht niet op een gemaakte afspraak in onze huisartsenpraktijk verschijnt of deze niet tijdig afzegt , is dit met name vervelend voor andere patiënten die als gevolg hiervan op deze dag geen afspraak meer konden maken.

Wij zijn daarom genoodzaakt consultkosten in rekening te brengen bij de patiënt die zonder geldige reden niet is verschenen. Hiervan ontvangt u een nota thuis. Dit is van toepassing op afspraken bij alle praktijkmedewerkers .

Mocht het notabedrag (€10 voor 10 minuten gereserveerde tijd) bij het volgende consult nog niet door ons zijn ontvangen, dan zal dit  dienen te worden voldaan voorafgaand aan het consult.

Dit zogenaamde “No show” tarief wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en is dus voor uw eigen rekening.