Op 20 september 2021 heeft de Gezondheidsraad een nieuw advies uitgebracht over de influenza-vaccinatie, waarin de indicatiestelling voor de griepvaccinatie is herzien.

In het advies zijn extra doelgroepen benoemd die baat hebben bij de griepvaccinatie, zoals zwangere vrouwen en ex-covid patiënten met longschade. Aangezien het advies aan de vooravond van de vaccinatiecampagne is gepubliceerd, is het niet mogelijk deze nieuwe indicaties mee te nemen in de campagne van 2021. Naar verwachting zullen er wel vragen komen en zullen mogelijk sommige mensen uit deze doelgroepen zich zo kwetsbaar voelen dat zij een griepprik willen ontvangen. De staatssecretaris van VWS heeft aangegeven dat mensen uit de extra doelgroepen de gelegenheid krijgen om zich dit jaar te laten vaccineren. Deze patiënten kunnen zich tussen 1 oktober en 1 november 2021 melden bij de huisarts.

Ons verzoek aan u is om u te melden als u zwanger bent, of als u denkt kwetsbaar te zijn na Covid.

U mag op de praktijk vragen naar Laura en zij zal zorgen dat u dan gevaccineerd wordt met de griepprik. Hieraan zijn geen kosten verbonden.