Griep en Pneumokokkenvaccinatie 2021

Jaarlijks vaccineren huisartsen ruim 3,2 miljoen geïndiceerde tegen griep. Griepvaccinatie bij geïndiceerde patiënten verkleint de kans op griep en complicaties, zoals pneumonie, hartinfarct en ontregeling van diabetes mellitus, en voorkomt daarmee sterfgevallen en ziekenhuisopnames. De vaccinaties worden verstrekt vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG).

De huidige coronacrisis bevestigt hoe belangrijk het is om goede vaccins te hebben tegen veelvoorkomende infectieziekten. Het beschermen van kwetsbare ouderen tegen griep en pneumokokken blijft van belang. Niet alleen om ziekte en sterfte te voorkomen, maar ook om de druk op het gezondheidssysteem te verlagen.

Komt u in aanmerking dan zult in de eerste week van oktober 2021 een uitnodiging van ons ontvangen. Bent u niet in staat naar de praktijk te komen, dan komen wij bij u langs.