Eind oktober 2021 zijn alle mensen met een afweerstoornis die behoren tot een specifieke patiëntengroep uitgenodigd door hun behandelend medisch specialist. Het kan in uitzonderingsgevallen voorkomen dat patiënten nog niet zijn uitgenodigd, omdat zij bijvoorbeeld behandeld worden door een buitenlandse specialist of uitbehandeld zijn. Patiënten die wel graag in aanmerking komen voor een derde prik, kunnen zich vanaf nu bij hun huisarts melden. Dit is op initiatief van de patiënt. 

Welke patiënt vragen wij zich bij ons te melden?

Het gaat om patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 • Na orgaantransplantatie; 
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CARCalculation of Air Pollution from Road traffic-T-cel therapie*; 
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*; 
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;
 • Alle dialysepatiënten; 
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging); 
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva:
  • B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab; 
  • sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten),
  • cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal); 
  • mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva

* indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

Meer informatie, onder andere over het verschil tussen de derde prik en de booster leest u hier: Mensen met afweerstoornis (immuungecompromitteerden) | RIVM