Tot onze spijt heeft Marije Arts besloten onze praktijk te verlaten. Na acht jaar lange goede en prettige samenwerking, heeft een andere kijk op het vak, haar doen besluiten een andere richting te kiezen. Zij wil eenieder bedanken voor het in haar gestelde vertrouwen en hoopt dat collega De Leij en collega Wielaard, samen met collega Duiser, haar op goede wijze zullen gaan vervangen.

Per 26 november 2019 kunnen wij collega Anne de Leij verwelkomen als vaste collega om Marije Arts te vervangen.

Karin Duiser zal tot 1 januari 2019 maandagmiddag en -avond, dinsdag, woensdag en vrijdag spreekuur houden.