Klik hier voor het bericht over de maatregelen per mei 2020.

Corona en u heeft zorg van ons nodig.

Vanaf heden kunnen wij u niet meer laagdrempelig op de praktijk ontvangen. Wij hebben maatregelen moeten treffen om het Corona virus buiten de deur te houden en u de best mogelijke zorg te kunnen blijven bieden.

Wél willen wij benadrukken dat wij er alles aan hebben gedaan om u in de praktijk niet in aanraking te laten komen met mensen die (mogelijk) Corona zouden hebben.

U kunt dan ook bij klachten altijd terecht!

Tijdelijk zal het niet mogelijk zijn om een afspraak te maken via het patiënten portaal. Wel vragen wij u om te bellen naar de praktijk om dit portaal aan te maken. U kunt laagdrempelig dan een e-consult stellen aan de huisartsen of na telefonische triage een afspraak maken.

Wij zullen alléén hoogst noodzakelijke consulten en visites doen bij mensen met een verminderde weerstand.

Met name mensen vanaf 70 jaar of patiënten met een verminderde weerstand zullen wij vanwege het Corona virus eventjes ontzien van controle. Mits dit verantwoord is

Het kan zijn dat een afspraak die u heeft voor controle van een chronische ziekte zal worden afgebeld en tot nader order zal worden opgeschort. Het kan ook zijn dat wij dit niet nodig achten en dat we van u enkel willen weten of u verkoudheidsklachten heeft. Wanneer dit namelijk zo zou zijn; dan zullen wij uw afspraak wél verplaatsen.

Elke klacht zal vanaf heden samen gaan met de vraag: Heeft u verkoudheidsklachten? En op basis van deze antwoorden zien wij u in de ochtend of het middag spreekuur.

Waar kan gaan wij uw klachten zoveel mogelijk telefonisch bespreken en behandelen.

Let op! Het kan momenteel drukker zijn aan de telefoon dan u van ons gewend bent. Er is veel onrust onder de mensen en wij willen iedereen zoveel mogelijk geruststellen waar mogelijk.

Corona vragen die van belang zijn:

  • U heeft koorts (38 graden of hoger)
  • U heeft ook 1 of 2 van deze klachten: hoesten, moeilijk ademhalen.
  • U bent in een getroffen regio geweest óf bij iemand die door het coronavirus besmet is.

Indien er sprake is van het bovenstaande, dan verzoeken wij u om NIET naar de praktijk te komen maar TELEFONISCH of per E-CONSULT contact op te nemen.

Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe, om te voorkomen dat u mogelijk andere mensen besmet.

Voor meer vragen over het Corona virus verwijzen wij u naar www.rivm.nl (0800-1351) en www.rodekruis.nl (070-4455888)